Home Nghiên cứu - Trao đổi Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam: Trách nhiệm – Kỷ cương...

Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam: Trách nhiệm – Kỷ cương – Nhân chính

614
0

Hai mươi năm xây dựng và trưởng thành, với truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật” và chiến lược phát triển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, Lực lượng Cảnh sát biển đã, đang và sẽ nỗ lực không ngừng để vun đắp, hoàn thiện những giá trị cốt lõi của Người chiến sĩ Cảnh sát biển: “Trách nhiệm – Kỷ cương – Nhân chính”.

Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam: Trách nhiệm – Kỷ cương – Nhân chính

Để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh toàn diện, cần phải dựa trên nhiều yếu tố về con người, về nguồn lực, nhưng trước hết là xây dựng con người. Mà, xây dựng yếu tố con người thì không thể thiếu một hệ thống các giá trị – như là các nguyên tắc chuẩn mực về hành vi chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của chủ thể trong quá trình xây dựng đó. Nói cách khác, Lực lượng Cảnh sát biển cũng như bất kỳ tổ chức, lực lượng nào, muốn phát triển bền vững lâu dài, đầy đủ toàn diện, cần phải xây dựng, phát triển yếu tố con người dựa trên những giá trị nền tảng cơ bản về phẩm chất đạo đức, phong cách, hành vi. Đó là cái gốc, là nền móng quan trọng bảo đảm cho Lực lượng phát triển đúng định hướng và đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định.Những năm gần đây, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao” để đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng và xứng tầm là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của Nhà nước trong duy trì pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc.

Trong hệ thống giá trị nền tảng cơ bản mà Cảnh sát biển Việt Nam cần xây dựng và hướng tới, không thể không kể đến bộ ba giá trị cốt lõi: “Trách nhiệm – Kỷ cương – Nhân chính”. Ba giá trị này cần phải được xem là thước đo như nội quy, nguyên tắc, khuôn mẫu ứng xử để mọi thành viên trong Lực lượng thực hiện theo; là kim chỉ nam cho mọi hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hoạt động, công tác, thực thi nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, theo đó:

Trách nhiệm là sự luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, xả thân vào thực hiện nhiệm vụ, tận tụy hết lòng cho nhiệm vụ và sẵn sàng hy sinh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Cảnh sát biển không chỉ là lực lượng chuyên trách của Nhà nước trong thực thi pháp luật trên biển mà còn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển. Trong bối cảnh tình hình biển đảo luôn có những diễn biến phức tạp, khó lường; nước ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, chúng ta đang phải đối mặt với không ít thách thức từ tác động của mặt trái kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch. Bối cảnh đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải hiểu rõ trách nhiệm của bản thân và duy trì tinh thần trách nhiệm không chỉ ở bản thân mình mà còn cho cả đồng chí, đồng đội và những người khác để cùng góp công góp sức vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong rèn luyện, công tác, mỗi chiến sĩ Cảnh sát biển phải là những người chủ động tìm kiếm trách nhiệm công vụ cho bản thân, chấp nhận trách nhiệm thuộc về mình mà không đùn đẩy, không tranh công hay đổ lỗi; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo; sẵn sàng lăn xả vào hiểm nguy để cứu dân trong thiên tai, bão lũ, chấp nhận khó khăn gian khổ công tác ở nơi biên giới, hải đảo xa xôi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao bất kể trong tình huống nào. Tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Cảnh sát biển không chỉ thể hiện bằng hành động mà phải từ trái tim, nó không chỉ là biểu hiện bề ngoài mà phải đi từ bản chất nội tâm. Mỗi một quân nhân khi đứng trong hàng ngũ Cảnh sát biển đều cần phải gieo vào tiềm thức một ý thức rõ ràng rằng: chúng ta trung thành và có trách nhiệm với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Chúng ta tồn tại để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và chúng ta phục vụ với niềm tự hào.

Kỷ cương: Trong một quốc gia, kỷ cương là hệ thống phép tắc, quy định được xây dựng chặt chẽ và không thể tách rời nhằm bảo đảm cho trật tự xã hội mà quốc gia đó lựa chọn được xác lập và duy trì. Nói theo ngôn từ hiện đại thì kỷ cương chính là pháp luật của một quốc gia ở cả hai nghĩa: 1) Các quy phạm pháp luật; 2) Việc thực thi các quy phạm pháp luật đó. Nội hàm của kỷ cương bao gồm phép tắc, quy định, kỷ luật, nghiêm minh, trật tự, tự giác… Trong đó, kỷ luật là biện pháp bảo đảm thực hiện các quy định, phép tắc. Hiểu theo nghĩa rộng, kỷ cương vừa là quy định (phép tắc) vừa là biện pháp (kỷ luật) bảo đảm thực hiện quy định phép tắc.

Đối với một tổ chức, lực lượng, nhất là những lực lượng vũ trang, quân đội, kỷ cương luôn phải được đặt lên hàng đầu. “Kỷ cương” ở đây không chỉ là quy định, phép tắc và các biện pháp bảo đảm thực hiện quy định, phép tắc đó; “Kỷ cương” thể hiện sự tuân thủ kỷ luật nghiêm minh, ý thức tự giác chấp hành triệt để mọi nhiệm vụ, mệnh lệnh được giao và thái độ cương quyết, nỗ lực, quyết tâm, kiên định, chuyên chính để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong chức trách của người quân nhân cách mạng. Kỷ cương của một lực lượng còn được biểu hiện qua tác phong làm việc của tập thể cán bộ, chiến sĩ. Tác phong này không phải ngẫu nhiên mà có, nó cần phải được xây dựng và rèn rũa công phu thông qua hệ thống các quy trình, quy chế, quy định, thang đánh giá, tiêu chí xét thi đua khen thưởng, kỷ luật… chặt chẽ và nhất quán. Để hệ thống này được chặt chẽ, nhất quán thì cần phải được xây dựng và duy trì dựa trên sứ mệnh và chiến lược phát triển của lực lượng.

Lực lượng Cảnh sát biển là lực lượng thực hiện chức năng thực thi pháp luật trên biển, trực tiếp chịu sự chi phối của hệ thống phép tắc, quy định Nhà nước đặt ra. Đây cũng chính là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy phạm pháp luật đồng thời là một trong những lực lượng chủ trì trong việc duy trì sự nghiêm minh trong thực thi các quy phạm pháp luật đó. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển đòi hỏi phải là những người kỷ cương.

Năng lực thực thi pháp luật cũng là đòi hỏi bắt buộc đối với Lực lượng Cảnh sát biển. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng, nhất là những người trực tiếp thực thi pháp luật trên biển phải có đủ cả “năng lực tuân thủ” (những quy phạm mà pháp luật đặt ra) và năng lực “áp đặt sự tuân thủ” (để duy trì việc thực thi các quy phạm pháp luật). Bởi vậy, một kế hoạch bài bản để xây dựng và nâng cao năng lực tuân thủ cũng như năng lực áp đặt sự tuân thủ đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong đó có Lực lượng Cảnh sát biển là rất cần thiết cho việc bảo đảm kỷ cương.

Nhằm giữ vững kỷ cương, xã hội yêu cầu mỗi công dân phải tuân thủ theo “7 KHÔNG” gồm: KHÔNG vi phạm pháp luật; KHÔNG vi phạm điều lệ; KHÔNG vi phạm thỏa ước; KHÔNG vi phạm nội quy; KHÔNG vi phạm quy chế; KHÔNG vi phạm quy trình; KHÔNG vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục. Hiện nay, trong Lực lượng Cảnh sát biển đang tích cực triển khai thực hiện phong trào “Bốn tốt, Bốn không, Bốn chống” với 12 yêu cầu cơ bản đối với cán bộ, chiến sĩ. Có thể nói, đây là một trong những biện pháp cụ thể hóa việc đảm bảo giữ vững kỷ cương cho sát với yêu cầu nhiệm vụ của Lực lượng.

Việc đảm bảo “Kỷ cương” cũng được toàn Lực lượng duy trì thường xuyên trong mọi lĩnh vực hoạt động công tác, chẳng hạn như sự nghiêm minh, kiên quyết trong thực thi pháp luật trên biển, sự tự giác tuân thủ mọi nền nếp, kỷ luật trật tự, sự nhất quán trong hệ thống bảng biển, quy định, quy trình nội bộ; cơ chế đánh giá, khen thưởng, đề bạt công bằng,… Một môi trường làm việc kỷ cương với tất cả các thành viên có tính kỷ luật, tự giác nghiêm minh không chỉ giúp hình thành tính “chính quy” cho lực lượng, giúp tăng hiệu quả làm việc mà còn giúp nâng cao phong cách và chất lượng làm việc chuyên nghiệp.

Nhân chính: “Nhân” ở đây là nhân văn, nhân ái; còn “Chính” là chính trực, chính nghĩa. Trong đó, nhân văn, nhân ái là phẩm chất nền tảng của tất cả các loại phẩm hạnh; là giá trị văn hóa tinh hoa trong hệ giá trị của người Việt Nam, làm nên nét độc đáo của chủ nghĩa nhân văn Việt Nam từng được cả thế giới ghi nhận.

Lịch sử dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của ông cha ta đã chứng minh: Lòng nhân ái, chính nghĩa là vũ khí mạnh mẽ nhất, cao thượng nhất. Trong chiến tranh, nhân ái, chính nghĩa đã trở thành sức mạnh vô song bởi nó làm cho sức mạnh của đoàn quân xâm lược trở nên vô nghĩa. Chính nhờ sức mạnh tổng hợp của lòng yêu nước, của chính nghĩa, nhân văn, nhân ái mà chúng ta đã dành được chiến thắng vẻ vang trước các thế lực hùng mạnh nhất trong khi quy luật của chiến tranh là “mạnh thắng- yếu thua”. Chỉ có những cuộc đấu tranh chính nghĩa, nhân văn, được lòng dân mới có sức thuyết phục, cảm hóa trái tim, khối óc của quần chúng, bao gồm cả những người lầm lạc, chống đối.

Ngày nay, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, bước vào thiên niên kỷ mới, loài người càng thấm thía nhận ra rằng không thể giải quyết mọi tranh chấp, xung đột bằng vũ khí mà phải bằng chính nghĩa, nhân văn, bằng hiểu biết, đối thoại, bằng văn hóa khoan dung, nhân ái. Muốn có hòa bình lâu dài phải tạo lập trước hết một nền văn hóa hòa bình mà linh hồn của nó chính là lòng nhân văn, nhân ái, chính nghĩa.

Trong Lực lượng Cảnh sát biển, chúng ta có thể cảm nhận và ghi nhận những biểu hiện lấp lánh của lòng nhân văn, nhân ái qua nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Xây dựng nhà đồng đội”, “Phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Đồng hành cùng ngư dân”, đặc biệt là trong hoạt động cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ ngư dân, hết lòng tôn trọng thương yêu và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân như chính những người thân của mình. Cùng với đó, các phẩm chất như tình thương yêu đồng chí, đồng đội; quan hệ dân chủ, thân ái giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và quần chúng; sự chia ngọt, sẻ bùi và cùng chung gian nan hoạn nạn đã làm cho cán bộ, chiến sĩ đoàn kết keo sơn, đồng lòng chung sức xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đó chính là sự hội tụ, kết tinh của tính nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa cao đẹp của từng quân nhân, từng tập thể. Đó cũng là sức mạnh nội tại để chúng ta tạo ra các giá trị tinh thần khác trong mọi hoạt động công tác của mình.

Nhân chính là những phẩm chất đạo đức mà sự trung thực là một phần trong đó. Chính trực là một sự lựa chọn cá nhân để phát huy bản chất, hướng đến một chuẩn mực đạo đức. Nếu trung thực là chúng ta làm đúng những gì quy định và nói đúng những gì sự thật thì chính trực lại là một lựa chọn tự nguyện làm điều đúng mà không cần ai kiểm soát, nói và làm luôn đi đôi với nhau và tự nguyện đạt được tiêu chuẩn cao nhất.

Là một lực lượng thực thi pháp luật trên biển, hơn bất kỳ một lực lượng nào, tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, thượng tôn pháp luật cũng đi liền với việc duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất. Cảnh sát biển thực thi pháp luật phải trên nền tảng những chuẩn mực đạo đức nghiệp vụ, tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế, công khai và minh bạch mọi thông tin liên quan đến hoạt động công tác. Chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Cảnh sát biển đòi hỏi chúng ta phải hành động với sự trung thực và danh dự.

Để đạt được chính nghĩa, cần hành xử chính trực; hành xử chính trực theo “7 công”: CÔNG TÂM trong phân xử; CÔNG CHÍNH trong thu nhập; CÔNG BẰNG trong đối đãi; CÔNG MINH trong thưởng phạt; CÔNG PHÁP trong hành động; CÔNG LÝ trong tư duy; CÔNG KHAI trong tài chính.

Cảnh sát biển là lực lượng gần dân, thực thi nhiệm vụ vì cuộc sống, tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng thời, Lực lượng cũng trực tiếp đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Môi trường hoạt động nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng tinh vi xảo quyệt, không từ mọi thủ đoạn để lôi kéo, mua chuộc cán bộ, chiến sĩ. Bởi vậy, vừa liêm khiết, chính trực vừa nhân văn, nhân ái là đạo đức nghề nghiệp và phẩm giá hàng đầu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Như vậy, “Nhân chính” là tổng hòa các giá trị nhân văn, nhân ái, chính nghĩa, chính trực; đó là sự ngay thẳng, cống hiến, phụng sự hết mình cho công bằng và chính nghĩa, không chấp nhận thỏa hiệp vô nguyên tắc với sai phạm, tội phạm và bất công xã hội. Với vai trò chủ trì trong bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp pháp luật dân sự và duy trì thực thi pháp luật trên biển, việc đề cao “Nhân chính” đối với Lực lượng Cảnh sát biển là biện pháp để tạo lên sức mạnh tổng hợp, quy tụ sự ủng hộ của cộng đồng trong nước cũng như quốc tế trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn sự bình yên trên các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể nói, việc xây dựng Cảnh sát biển “Trách nhiệm – Kỷ cương – Nhân chính” không chỉ góp phần hình thành bản sắc đặc chưng của Lực lượng mà còn giúp xã hội thừa nhận và xác định chúng ta là ai, chúng ta hoạt động, thực thi nhiệm vụ với tư cách gì. Đây còn là yêu cầu đòi hỏi tất yếu của Lực lượng đối với phẩm chất đạo đức của các thành viên khi gia nhập lực lượng, thực hiện nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Việc thiết lập hệ giá trị cốt lõi và không ngừng vun đắp các giá trị này cũng sẽ tạo nên những lợi thế mạnh mẽ cả ở bên trong và bên ngoài Lực lượng; hỗ trợ tầm nhìn, định hướng văn hóa và phản ánh các giá trị của Lực lượng. Chúng cũng sẽ là tinh hoa của Lực lượng, bao gồm các nguyên tắc, niềm tin và các triết lý về giá trị.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, rèn luyện, trau dồi cho mọi cán bộ, chiến sĩ về những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ nói chung, các giá trị đạo đức của người chiến sĩ Cảnh sát biển nói riêng. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Song song với đó, từ Đảng ủy Bộ Tư lệnh đến cấp ủy và chỉ huy các cấp đã không ngừng tăng cường công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm mục tiêu, lý tưởng…

Thực tiễn hoạt động, công tác và thực thi nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cho thấy, các giá trị đạo đức “Trách nhiệm- Kỷ cương- Nhân chính” ngày càng được thể hiện rõ nét, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, năng lực công tác, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ trong mỗi thời kỳ, qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong huấn luyện, chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ…

Những đóng góp của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã và sẽ tiếp tục được định hình trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để “Trách nhiệm- Kỷ cương- Nhân chính” thực sự trở thành những giá trị tinh hoa, truyền thống vững bền, trong những năm tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải tiếp tục thể hiện niềm tin, sự cam kết sâu sắc luôn trung thành, nhất quán trong xây dựng, vun đắp các giá trị cốt lõi này, coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động công tác để hướng tới sự phát triển “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”.

Đối với người cán bộ, chỉ huy, nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo cũng như sử dụng cán bộ là phải làm cho các giá trị cốt lõi này trở thành sợi chỉ xuyên suốt, cội gốc ăn sâu vào trái tim và tâm trí của mỗi chiến sĩ Cảnh sát biển trong suốt hành trình thực thi nhiệm vụ.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương gắn với nêu cao phẩm chất nhân chính, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ chiến sĩ nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, cơ quan đơn vị, đồng chí đồng đội. Tập trung rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm điều lệnh, nội quy, quy chế, quy định, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong duy trì kỷ cương của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc thẩm quyền quản lý; Tuyệt đối không bao che, giấu giếm khuyết điểm, tiến hành xử lý nghiêm minh, công khai, kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật theo đúng pháp luật của Nhà nước; Xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiện đại; nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm;…

Quá trình thực thi pháp luật trên biển cần linh hoạt sử dụng các công cụ quản lý một cách hữu hiệu để vừa giữ vững kỷ cương phép nước, ngăn chặn những hành vi sai trái, tiêu cực vừa tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho nhân dân làm ăn, phát triển kinh tế biển đảo và giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển. Để làm được điều đó, lực lượng thực thi pháp luật phải nắm vững đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, đồng thời phải có thái độ cương quyết xử lý chính xác, đúng đắn, công bằng, công khai, minh bạch các vụ việc vi phạm.

Cùng với việc phát huy truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, việc xây dựng bộ giá trị cốt lõi “Trách nhiệm – Kỷ cương – Nhân chính” để toàn Lực lượng thực hiện theo như một mục tiêu phấn đấu, một động cơ để tiếp nối truyền thống vững bền. Đây cũng sẽ là tiền đề cho những sáng tạo ra các giá trị mới nhằm hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng nói chung, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển nói riêng trong điều kiện hiện nay. Chắc chắn rằng theo thời gian, những giá trị này khi được vun đắp, hoàn thiện không ngừng sẽ trở thành những kết tinh giá trị, phản ánh bản chất cách mạng và trở thành sức mạnh nội sinh được tích hợp ở một trình độ cao từ lương tâm, danh dự, niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những giá trị này sẽ tạo nên “phong cách”, “bản sắc”, “giá trị văn hóa” mang đặc trưng Cảnh sát biển Việt Nam Anh hùng./.

Giá trị cốt lõi (core values) là những nguyên lí thiết yếu và mang tính lâu dài của một tổ chức, lực lượng; là tập hợp các quy tắc, niềm tin chung có ảnh hưởng sâu sắc tới cách mà mọi người trong tổ chức, lực lượng suy nghĩ, hành động, tương tác với nhau.

Trung tướng, TS. NGUYỄN QUANG ĐẠM

Tư lệnh Cảnh sát biển

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.