Home Tin nóng Vùng 4 Hải quân: Kinh nghiệm xây dựng Đảng gắn với thực...

Vùng 4 Hải quân: Kinh nghiệm xây dựng Đảng gắn với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

3124
0

​Quản lý và bảo vệ vùng biển, đảo có vị trí chiến lược, trọng yếu của Tổ quốc. Những năm qua, nhiệm vụ của Vùng 4 Hải quân là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh Căn cứ liên hợp quân sự Cam Ranh và là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa và các vùng biển được phân công; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển và bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế biển trong phạm vi đảm nhiệm. 

Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ(CBCS) Vùng 4 Hải quân hôm nay vẫn tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân anh hùng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều năm liền giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Vậy kinh nghiệm của Đảng ủy Vùng 4 trong việc xây dựng đảng để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là gì? Chúng tôi phỏng vấn Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân

Phóng viên: Thưa chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua, Vùng 4 Hải quân đã khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền trên quần đảo Trường Sa, nhiều năm liền giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kinh nghiệm của Đảng ủy Vùng 4 trong việc xây dựng đảng là gì?

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân: Để thực hiện tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 luôn xác định việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, quyết định. Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng bộ  trong nhiệm kỳ vừa qua, có thể rút ra một số kinh nghiệ, đó là:

Thứ nhất, chúng tôi quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng bộ đối với đơn vị. 

Thứ hai, chúng tôi luôn quan tâm, tập trung vào hai vấn đề then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiền phong gương mẫu. Trong xây dựng các tổ chức đảng phải coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, chú trọng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh theo tiêu chí “4 tốt” đó là nhận thức trách nhiệm tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, phê bình và tự phê bình tốt, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ nhấ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm tốt sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng. Trong xâydựng đội ngũ cán bộ, đảng viên  thực sự tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong mọi công việc, đặc biệt tập trung vào nội dung nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, chú trọng vấn đề nêu gương của cán bộ trong mọi hoạt động của đơn vị.

Kinh ngiệm thứ ba là luôn đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với trách nhiệm cá nhân phụ trách. Làm tốt phát triển đảng viên mới, kiên quyết đưa ra khỏi đảng với những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Phóng viên: Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI của Vùng, Đảng ủy Vùng 4 đã có những hoạt động gì để mỗi cán bộ chiến sĩ thi đua lập thành tích, phát huy tính tiền phong gương mẫu, thưa Chuẩn đô đốc?

Nhổ neo ra khơi làm nhiệm vụ

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân: Xác định tổ chức Đại hội Đảng bộ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn đơn vị, Đảng ủy Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó đã tổ chức phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”, với nội dung tập trung vào  thực hiện 4 nhất:  Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, bảo đảm an toàn nhất; Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; Tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất.

Cùng với tổ chức đợt thi đua đột kích, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã tích cực, chủ động, phát huy nội lực, đầu tư xây dựng làm mới, cải tạo hơn 30 công trình với giá trị hơn 600.000.000 đồng; thường xuyên củng cố hệ thống vườn hoa cây cảnh; làm mới hàng trăm băng rôn khẩu hiệu, bảng ảnh phản ánh, tuyên truyền các hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng; Tổ chức thi Báo tường mô hình; đêm văn nghệ với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng” … để thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XI của Vùng.

Phóng viên: Để những phong trào thi đua mang tính thực chất, có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển,đảo, Đảng ủy Vùng đã triển khai đồng bộ các giải pháp gì?

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân: Chúng tôi đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đó là: 

Thứ nhất, Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng có nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong tình hình hiện nay.

Thứ hai, xác định trách nhiệm trong duy trì nghiêm nền nếp chế độ, lực lượng, phương tiện trực SSCĐ. Tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị.​

Thứ ba, tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình trên biển, phân tích, đánh giá, báo cáo, xử lý đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Thứ tư, tổ chức huấn luyện sát đối tượng, sát phương án, SSCĐ cao, có lệnh là xuất phát lên đường làm nhiệm vụ được ngay.

Thứ năm, xây dựng cho CBCS luôn bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phóng viên: Những sáng kiến, sáng tạo của các điển hình là cá nhân, tập thể có đóng góp lớn vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của vùng như thế nào đặc biệt là có sáng kiến góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội?

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân: Với đặc thù là đơn vị chiến đấu, đơn vị kỹ thuật với nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, từ phong trào thi đua đã động viên, khích lệ CBCS hăng hái nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đã có nhiều mô hình, đề tài  được đưa vào phục vụ công tác huấn luyện, nâng cao tuổi thọ của VKTB, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ở các cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như: mô hình “Con tàu ngoại ngữ”, “Khoang máy thanh niên”, “Vì Trường Sa xanh”; các phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”,  “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”… và nhiều sáng kiến, mô hình khác được tặng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh” “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân”

Đây thể hiện tình cảm, trách nhiệm của CBCS, của thế hệ trẻ hướng về Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ trên quân cảng Cam Ranh

Phóng viên: Những điểm mới của Đại hội Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2020- 2025 là gì thưa Chuẩn đô đốc?

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đề ra biện pháp lãnh đạo sát đúng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội từ cấp Chi bộ đến đảng bộ cơ sở trực thuộc, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.Với phương châm, tư tưởng chỉ đạo: “ Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, phát triển”, Đảng ủy Vùng đã lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội một cách khẩn trương, bài bản, đúng nguyên tắc, chất lượng và có tầm nhìn phát triển.

Công tác chuẩn bị được chúng tôi tiến hành toàn diện, trong đó trọng tâm vào 2 vấn đề đó là: Đối với Văn kiện Đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự, vấn đề này chúng tôi chú trọng vào Báo cáo Chính trị, tổng kết đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, chỉ rõ những yếu kém tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân, xác định những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những chủ trương, nhiệm vụ cho 5 năm tới với tư duy và tầm nhìn; phát huy trí tuệ của tập thể, lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân nhằm xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Đối với công tác nhân sự, chúng tôi tập trung quán triệt đầy đủ, tiêu chuẩn, cơ cấu, trong đó lấy tiêu chuẩn làm chính; vừa có tính kế thừa, vừa đổi mới phát triển; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình các bước trong công tác chuẩn bị nhân sự Đai hội.

Đại hội Đảng bộ Vùng 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiều điểm mới cả về nội dung, công tác chuẩn bị nhân sự cũng như thành phần đại biểu tham dự…

Về nội dung: Các văn kiện được chuẩn bị công phu, dân chủ, là trí tuệ của tập thể Đảng ủy, được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ các tổ chức quần chúng cho tới Đại hội Đảng các cấp (Chi bộ, đảng bộ bộ phận và các đảng bộ cơ sở trực thuộc Vùng). Quan điểm chúng tôi đưa ra là: Tổ chức đảng nào chuẩn bị tốt, chuẩn bị kỹ thì mới tổ chức Đại hội, nếu không thì chưa tổ chức Đại hội.

Về nhân sự: Coi trọng tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm cơ cấu, có kế thừa, tái cử; có đổi mới, phát triển nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu. Lấy “thước đo” là kết quả, đặc biệt là chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Về thành phần đại biểu tham gia Đại hội  Đảng bộ Vùng đa dạng, hội tụ nhiều đơn vị, tỷ lệ đại biểu nữ nhiều hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Các hoạt động Thi đua, tuyên truyền được tổ chức chặt chẽ, rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực trong toàn Vùng.

Về tổ chức Đại hội ở các đảo trên quần đảo Trường Sa, tàu làm nhiệm vụ trên biển: Thường vụ Đảng ủy Vùng đã chỉ đạo các tàu làm nhiệm vụ trực chốt trên quần đảo Trường Sa và các vùng biển được phân công, tổ chức đại hội chi bộ trước khi đi thực hiện nhiệm vụ trên biển; các chi bộ, đảng bộ bộ phận trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tổ chức đại hội xong trước khi thay quân (hoàn thành xong trong tháng 12/2019). 

Xin trân trọng cảm ơn Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân!

Thu Lan – Hà Phương/VOV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.