Home Nghiên cứu - Trao đổi Vận dụng những bài học kinh nghiệm từ đường Hồ Chí Minh...

Vận dụng những bài học kinh nghiệm từ đường Hồ Chí Minh trên biển trong xây dựng Lữ đoàn 171 Hải quân

897
0

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành một huyền thoại, một kỳ tích, sự độc đáo và sáng tạo của cuộc chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 60 năm trôi qua, những bài học kinh nghiệm rút ra từ những chiến công trên con đường “huyền thoại” vẫn còn nguyên giá trị. Những bài học ấy cần tiếp tục được vận dụng trong xây dựng các đơn vị của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện nay.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, ngày 23/10/1961, Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125, Hải quân ngày nay) đã được thành lập, chính thức mở con đường vận chuyển chiến lược mang tên Chủ tịch Hồ chí Minh – con đường “huyền thoại” trên biển, nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Gần 14 năm làm nhiệm vụ vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam (1961-1975), các lực lư­ợng của tuyến Đ­ường Hồ Chí Minh trên biển đã vư­ợt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đấu trí, đấu lực quyết liệt trước sự truy cản gắt gao của đối phư­ơng và bão tố biển khơi, mư­u trí dũng cảm, sáng tạo ra các phương thức vận chuyển độc đáo, đạt hiệu suất cao, trực tiếp và gián tiếp vận chuyển hơn 160.000 tấn vũ khí đạn dược, hơn 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đư­ợc giao, làm nên những chiến công như “huyền thoại”, một kỳ tích trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nư­ớc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất n­ước.

60 năm đã trôi qua, nhưng Đư­ờng Hồ Chí Minh trên biển đã, đang và sẽ luôn trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý, đó là: Phải thường xuyên chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phương châm, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, xả thân vì nhiệm vụ. Tích cực xây dựng lực l­ượng, chủ động sáng tạo phát huy nội lực, phát triển ph­ương tiện trang bị kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ, từng giai đoạn. Luôn xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quan hệ máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tuyệt đối giữ gìn bí mật quân sự, bí mật nhiệm vụ.

Lữ đoàn 171/Vùng 2 Hải quân, được thành lập ngày 9/7/1966, là một trong các đơn vị tàu chiến đấu cấp trung, lữ đoàn đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam. Hiện nay, với vai trò là lực lượng cơ động chiến đấu của Vùng 2 và Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Để tập xây dựng Lữ đoàn theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao, trong bối cảnh dự báo tình hình trên các khu vực biển, đảo của Tổ quốc những năm tới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là vùng biển, thềm lục địa phía Nam tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định; cùng với phát huy truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, liên tục bám biển, quyết chiến quyết thắng” và những bài học kinh nghiệm được đúc rút qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển của đơn vị; cần vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu, những giá trị lịch sử, truyền thống của các đơn vị bạn, trong đó có các bài học kinh nghiệm của đường Hồ Chí Minh trên biển vào thực tiễn xây dựng Lữ đoàn trong tình hình mới.

Trước hết, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách cho bộ đội; trong bất luận hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, công tác giáo dục chính trị cần triển khai thực chất và hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; coi trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại; nâng cao hiệu quả các mô hình giáo dục truyền thống, pháp luật làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là những chủ trương, định hướng lớn liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo; tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác; tin tưởng vào sức mạnh chiến đấu, cách đánh của ta và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng, đơn vị.

Hai là, phát huy nội lực, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Chấp hành nghiêm các quyết định của trên, xây dựng tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh”. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có trong biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật mới; huấn luyện thể lực để bộ đội có sức khỏe dẻo dai, đủ khả năng hoạt động với cường độ cao, dài ngày trên biển; huấn luyện hiệp đồng và huấn luyện đối kháng theo các tình huống, phương án sát thực tế chiến trường, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị hiện có. Xác định huấn luyện cán bộ là khâu “then chốt”, bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, quản lí điều hành huấn luyện cơ quan là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng huấn luyện. Coi trọng các hình thức huấn luyện thực hành, thực tế xử trí tình huống khi tàu làm nhiệm vụ trên biển. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nội địa, công nghệ tự chủ để cải tiến, hiện đại hóa, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị (nhất là đối với các loại vũ khí, khí tài đặc chủng do nước ngoài sản xuất) và bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao chất lượng “xây dựng tàu chính quy mẫu mực”. Chủ động, sáng tạo huy động mọi nguồn lực để xây dựng cảnh quan, môi trường, đảm bảo đời sống, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Ba là, coi trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp, sát thực tiễn. Phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân và công tác; đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; triển khai hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vườn khơi, bám biển” và mô hình Bộ đội Hải quân đỡ đầu con ngư dân, từ đó lan tỏa những tình cảm và hành động tốt đẹp của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn trong lòng nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách hậu phương Quân đội, các chế độ, chính sách cho các đối tượng; xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong đơn vị; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bốn là, tập trung xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Đổi mới phong cách lãnh đạo; duy trì nghiêm nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, nhất là sinh hoạt lãnh đạo; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng TSVM tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Xây dựng tổ chức chỉ huy, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cấp từ Lữ đoàn đến các ngành, tàu chiến đấu có năng lực chỉ huy, quản lí đơn vị, nhạy bén, sắc sảo trong xử trí các tình huống thực tiến đặt ra; đoàn kết, kỷ luật nghiêm, trách nhiệm cao; luôn nêu gương, mẫu mực, tâm huyết với đơn vị; chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, kiên quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, nhất là trong những điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, phức tạp.

Những giá trị rút ra từ truyền thống, lịch sử vẻ vang đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn còn nguyên giá trị và cần phải được tiếp tục vận dụng sáng tạo trong thực tiễn, xây dựng cách đánh độc đáo của Hải quân nhân dân Việt Nam để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Đại tá Bùi Văn Bền
Chính ủy Lữ đoàn 171 Hải quân

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.