Home Tin tức Tổng cục Hải Quan 5 năm liên tiếp đứng đầu về cải...

Tổng cục Hải Quan 5 năm liên tiếp đứng đầu về cải cách hành chính khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính

97
0

Trong những năm qua, Tổng cục Hải quan đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa. Nhờ đó mà Tổng cục Hải quan là đơn vị nhiều năm liền đứng đầu trong khối các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính về Chỉ số cải cách hành chính.

Nỗ lực cải cách hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí cho doanh nghiệp của Tổng cục Hải quan cũng được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Tổng cục Hải quan là đơn vị nhiều năm liền đứng đầu trong khối các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính về Chỉ số cải cách hành chính.

Hàng năm, Tổng cục Hải quan đều ban hành Kế hoạch cải cách hành chính để cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách hành chính được Bộ Tài chính giao. Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 theo Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Quy hoạch hệ thống pháp luật hải quan nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ Hiến pháp năm 2013. Trình ban hành 2 đạo luật quan trọng là Luật Hải quan 2014 và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 với nhiều chế định cải cách hành chính quan trọng. Trên cơ sở đó đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 2 đạo luật này. Nội luật hóa nhiều hiệp định thương mại đã ký kết trong lĩnh vực quản lý. Thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Nhiều thành phần hồ sơ, chứng từ, giấy tờ, phương thức thực hiện thủ tục hành chính đã được điện tử hóa.

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã trình ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Trên cơ sở đó, đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Tổng cục Hải quan tăng cường áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại như quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan. Đẩy mạnh hoạt động điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trình ban hành Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan. Thường xuyên rà soát, tinh giản, sáp nhập được 139 tổ, đội, giảm 12 Chi cục Hải quan. Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức. Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan.

Hàng năm Tổng cục Hải quan đều phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hiện đại nhằm phục vụ hoạt động quản lý. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia với 235 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được thực hiện. Giúp Chính phủ kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước thành viên ASEAN. Bảo đảm vận hành ổn định, an toàn Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Xây dựng và triển khai các hệ thống công nghệ thông tin vệ tinh phục vụ hoạt động giám sát, kiểm tra hải quan trong đó điển hình như Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng, sân bay, kho, bãi, địa điểm chịu sự giám sát hải quan. Tập trung tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan để phục vụ xây dựng Hải quan số tiến tới mô hình Hải quan thông minh nhằm ứng dụng tối đa thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đã ký kết với 44 ngân hàng thương mại để triển khai phối hợp thu ngân sách trong đó có 38 ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, số thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu qua ngân hàng đạt 99,8% trên tổng số thu. Tổng cục Hải quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 215/237 thủ tục hành chính, chiếm 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện, trong đó có 209 thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%). Tổng số dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia là 98.

Thứ trưởng Bộ tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 của Tổng cục Hải Quan.

Có thể nói, công tác cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan đã có sự phát triển vượt bậc, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Những nỗ lực mạnh mẽ này, trên thực tế, đã được lượng hóa bằng những con số cụ thể, ý nghĩa. Để ghi nhận những kết quả mà Hải quan Việt Nam đã đạt được, ngày 18/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho Tổng cục Hải quan vì có nhiều thành tích trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

A Hào

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.