Home Nghiên cứu - Trao đổi Thông tư liên tịch quy định tiêu chí xác định loài ngoại...

Thông tư liên tịch quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại

638
0
Nhằm triển khai Luật Đa dạng sinh học năm 2008, đặc biệt các nội dung quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại, tại khoản 3, Điều 50 quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định loài ngoại lai xâm hại, thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại”, ngày 01 tháng 07 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Ngày 10 tháng 02 năm 2012, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có cuộc họp thảo luận về nội dung của Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại. Tại cuộc họp này, hai Bộ đã thống nhất cùng phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT.

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu tại phiên họp nêu trên, đồng thời thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 08 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, chỉnh sửa và thống nhất nội dung dự thảo Thông tư liên tịch giữa hai Bộ.
Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chính thức thông qua và ban hành Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.
Nội dung Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT bao gồm 4 Điều khoản và 02 phụ lục ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại:
Điều 1. Tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại
Điều 2. Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch Danh mục loài ngoại lai xâm hại và Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung danh mục loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại
Điều 4. Điều khoản thi hành
Các chức năng nhiệm vụ của hai Bộ trong xác định, thẩm định danh mục loài ngoại lai đã được nêu rõ:
+   Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ, cơ quan ngang bộ khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.
+    Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntổ chức thẩm định và tổng hợp danh mục loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.
+    Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kết quả thẩm định, xem xét, sửa đổi, bổ sung danh mục loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.
Danh mục loài ngoại lai được chia làm hai phụ lục:
Danh mục loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.
+  Loài ngoại lai xâm hại bao gồm: Vi sinh vật: 04 loài; Động vật không xương sống: 05 loài; Cá: 06 loài; Lưỡng cư – Bò sát: 02 loài ; Chim – Thú: 01 loài ; Thực vật: 07 loài
+   Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã xuất hiện ở Việt Nam: Động vật không xương sống: 01 loài; Cá: 05 loài ; Lưỡng cư – bò soát: 1 loài ; Chim-Thú: 01 loài ; Thực vật: 7 loài.
(theo vea.gov.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.