Nghiên cứu - trao đổi

Home Nghiên cứu - trao đổi

Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ và pháp luật Cảnh sát biển...

Từ thực tiễn hoạt động, BTL Cảnh sát biển đã kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các...

Thực trạng, giải pháp về công tác diễn tập chống cướp biển, cướp có...

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một lực lượng chuyên trách về thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự,...

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh...

Khi nói về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Cố Thủ tướng Phạm Văn...

BTL Vùng Cảnh sát biển 3: Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh...

Để làm tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, giữ vững an ninh,...

Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xứng đáng là lực lượng...

Bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân...

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm, cứu nạn...

Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên biển là hoạt động thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả của mọi tổ chức, cá nhân,...

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng của Lực lượng Cảnh sát biển...

Để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, đáp...

Quan điểm của C.Mác về bảo vệ thành quả cách mạng và vận dụng...

Trong di sản lý luận của C.Mác (Karl Marx), những quan điểm, tư tưởng về bảo vệ thành quả cách mạng xã hội chủ...

Chủ quyền biển Đông dưới góc nhìn luật pháp quốc tế

Việt Nam đã công bố một văn bản luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển, đảo theo đúng Công...

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ...

Biên giới quốc gia là lãnh thổ thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi nước. Đó là nơi xác định ranh giới lãnh...

Ảnh & Video

Chùm ảnh: Thủ tướng đối thoại với công nhân

Ngày 20/5, tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cuộc đối thoại với công nhân khu công nghiệp các tỉnh vùng...