Home Nghiên cứu - Trao đổi Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ở...

Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ở các Hải đội tàu Cảnh sát biển

185
0

Chiều ngày 03/03/2022, Hội đồng khoa học của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài KHXH&NV cấp Tổng Cục Chính trị năm 2021 mang tên “Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ở các Hải đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay”. Buổi nghiệm thu do Thiếu tướng, Phó GS, TS Nguyễn Văn Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Chính trị làm chủ tịch Hội đồng

Thiếu tướng, Phó GS, TS Nguyễn Văn Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Chính trị làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài, Đại tá, ThS Nguyễn Đức Độ, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển báo cáo kết quả nghiên cứu, ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng và trả lời các câu hỏi của ban đề tài, Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chỉ rõ:

Đề tài có tính cấp thiết về lý luận, thực tiễn và có giá trị sử dụng, ứng dụng tốt trong Quân đội hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra.. Đề tài đã làm rõ hẹ thống các khái niệm, quan niệm: cảnh sát biển Việt Nam; công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT), vai trò và đặc điểm CTĐ, CTCT trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của các Hải đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam và tiêu chí đánh giá chất lượng CTĐ, CTCT của các Hải đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

Đề tài đã đánh giá thực trạng chất lượng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của các Hải đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Dự báo được 3 yếu tố tác động, xác định 5 yêu cầu nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của các Hải đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam và đề xuất 5 nhóm giải pháp cơ bản có tính hệ thống, toàn diện và tính khả thi cao.

Đại tá, ThS Nguyễn Đức Độ, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển Chủ nhiệm đề tài báo cáo Hội đồng.

Tuy nhiên, Hội đồng khoa học cũng nhấn mạnh và yêu cầu Ban đề tài cần chỉnh sửa và bổ sung một số điểm như: Cần thống nhất giữa tên đề tài, mục tiêu, nội dung, phạm vi nghiên cứu và các luận giải các nội dung nghiên cứu; Tu chỉnh và luận giải quan niệm chất lượng CTĐ, CTCT. Bổ sung quan niệm: Nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của các Hải đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Và phần đánh giá thực trạng cần bám sát tiêu chí xác định ở chương 1 và luận giải sâu sắc hơn.

Duy Hưng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.