Home Biển đảo quê hương Người lính Lữ đoàn tàu ngầm 189: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp...

Lữ đoàn tàu ngầm 189: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

472
0

Là đơn vị tàu ngầm cấp chiến dịch đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 20/06/2011; Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân được trang bị các tàu ngầm kilo 636 thế hệ mới hiện đại. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Đảng ủy Lữ đoàn luôn xác định xây dựng nhân tố con người là trung tâm, trong đó công tác cán bộ là then chốt.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lực lượng Tàu ngầm

Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chuyển giao và làm chủ tàu ngầm; tham mưu cho Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Hải quân các phương án sử dụng tàu ngầm trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Xác định cán bộ và công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định đến chất lượng và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, từ nhận thức đó Đảng ủy Lữ đoàn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; những vấn đề về cán bộ, công tác cán bộ đều được chuẩn bị kỹ, thảo luận và quyết định đúng đắn. Công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, nhất là cán bộ tàu ngầm. Tuyệt đại đa số cán bộ trong Lữ đoàn có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định, phong cách, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, khả năng phân tích, xử lý tốt các tình huống; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích của tập thể, được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tin tưởng, yêu mến.

Thủ trưởng BTL Hải quân, Thủ trưởng Lữ đoàn 189 kiểm tra công tác huấn luyện chiến đấu trên biển
(tháng 8.2018)

     Nhờ đó, Lữ đoàn 189 luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng cũng như xây dựng chính quy mẫu mực và huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới của Quân chủng Hải quân. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thực sự tiêu biểu xuất sắc được cấp trên khen thưởng, biểu dương. Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn liên tục là đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Lữ đoàn vinh dự Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

     Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cấu nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Kết thúc huấn luyện chuyển giao kíp tàu

     Một là: Tập trung lãnh đạo tạo nguồn cán bộ theo đúng Nghị quyết số 1348-NQ/ĐU, ngày 12/7/2019 và Kế hoạch số 1405-KH/ĐU, ngày 25/9/2019 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quân, nhất là cấp chiến dịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trong đó công tác tạo nguồn cán bộ của Lữ đoàn phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp. Kế hoạch tạo nguồn phải nêu rõ mục đích, đối tượng, tiêu chí; yêu cầu về độ tuổi, số lượng tạo nguồn và các giải pháp thực hiện. Kế hoạch phải xây dựng dài hạn để đảm bảo đội ngũ cán bộ có sự ổn định, kế thừa liên tục, tránh sự hụt hẫng hoặc dư thừa cán bộ, trong đó tập trung chủ động tạo nguồn cán bộ dài hạn cho phát triển lực lượng tàu ngầm. Đối tượng được đưa vào tạo nguồn là cán bộ đang công tác tại Lữ đoàn, nhất là cán bộ tàu ngầm, phải đáp ứng tốt các tiêu chí về lập trường tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả công tác, khả năng đoàn kết, tập hợp, năng lực điều hành và tổ chức thực hiện. Mặt khác, thông qua lấy phiếu tín nhiệm hàng năm và kết quả kiểm tra đánh giá chức trách cán bộ đạt giỏi về quân sự, chính trị để tạo nguồn. Cán bộ diện tạo nguồn phải đủ sức khỏe và triển vọng phát triển, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

     Hai là: Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ trong Lữ đoàn. Xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và tính khả thi. Thực hiện tốt việc quản lý, điều hành quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp trong Lữ đoàn. Thực hiện điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đúng nguyên tắc, giữ vững sự ổn định, chuyên nghiệp nhất là đối với đội ngũ cán bộ tàu ngầm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Cán bộ, Uỷ ban kiểm tra, Bảo vệ an ninh, Tổ chức và các ngành có liên quan tham gia ý kiến trong từng lĩnh vực, từng ngành đối với công tác cán bộ.

     Ba là: Tạo nguồn cán bộ thông qua hoạt động thực tiễn gắn với chức danh. Thời gian qua, Lữ đoàn 189 đã tạo được nguồn cán bộ dồi dào, có đủ tiêu chuẩn cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nguồn cán bộ cho cấp trên. Để cán bộ tạo nguồn được rèn luyện thì cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới; lãnh đạo chỉ huy bồi dưỡng cho đơn vị; thuyền trưởng, chính trị viên bồi dưỡng cho cán bộ tàu mình là cách làm hiệu quả. Phương pháp được Lữ đoàn sử dụng là gắn cán bộ với chức danh tạo nguồn. Cán bộ dự định quy hoạch, phải được thông qua rèn luyện, thử thách với việc bổ nhiệm các chức danh dưới tàu ngầm và chức danh cán bộ trên cơ quan, kết hợp với bồi dưỡng chuyên môn. Nội dung bồi dưỡng cần toàn diện, bao gồm cả kiến thức lý luận và thực tiễn, kiến thức chuyên ngành và liên ngành. Cùng với đó, cần phải làm tốt công tác liên kết với các nhà trường để đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh và thực tế đơn vị đạt hiệu quả cao. Mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực nổi trội; khi bổ nhiệm phải có đủ điều kiên tiêu chuẩn và độ tuổi quy định.

      Bốn là: Hoàn thiện và thực hiện tốt các chế độ, chính sách để giữ gìn, thu hút cán bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách hiện hành; đồng thời đề xuất bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách, phụ cấp đặc thù đối với lực lượng tàu ngầm cấp chiến dịch và các lực lượng mới thành lập trong Lữ đoàn như Trung tâm cứu nạn tàu ngầm. Đồng thời quan tâm đề xuất các chế độ, chính sách đối với hậu phương Quân đội; đảm bảo nhà ở công vụ, nhà ở chính sách cho gia đình cán bộ; tuyển dụng Quân nhân chuyên nghiệp nữ là vợ thủy thủy tàu ngầm vào làm việc tại Lữ đoàn, để cán bộ an tâm công tác.

     Năm là: Quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan tham mưu về công tác cán bộ vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác cán bộ; nâng cao khả năng phát hiện, dự báo, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời về công tác cán bộ.

     Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình trên biển đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, khẩn trương hơn. Vì vậy, Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả có được trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian qua, không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn có phẩm chất và năng lực toàn diện, góp phần xây dựng Lữ đoàn hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới./.

Thượng tá Nguyễn Văn Quán, Chính ủy Lữ đoàn 189 Hải quân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.