Home Biển quê hương Lữ đoàn 162: Phong trào thi đua quyết thắng tạo động lực...

Lữ đoàn 162: Phong trào thi đua quyết thắng tạo động lực lớn cho CBCS, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

855
0

Xác định Phong trào thi đua Quyết thắng là một trong những biện pháp hữu hiệu để xây dựng tổ chức, xây dựng con người vững mạnh. Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 162 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển về bề rộng và chiều sâu, phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của  toàn đơn vị, khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác, tạo động lực to lớn động viên cán bộ chiến sỹ toàn Lữ đoàn đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt của Vùng 4 và Quân chủng Hải quân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh thuận lợi, Lữ đoàn cũng gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình vùng biển, đảo luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đời sống, vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vẫn còn khó khăn, thường xuyên xa gia đình; nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng Lữ đoàn hiện đại đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết, ngày càng cao.

Trung tá Phạm Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 (thứ 3 từ phải qua) đón nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Thực tiễn đó đặt ra cho Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn phải có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ phong trào thi đua quyết thắng, hướng trọng tâm vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, giữ vững ý chí quyết tâm để bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn là một khối thống nhất, nhận thức đúng chức trách, nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm tốt; một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước, Quân đội, Quân chủng, Vùng, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Trong những năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 162 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng, xác định đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để xây dựng tổ chức, xây dựng con người vững mạnh.

 

Hiệu quả rõ nét nhất trong tổ chức Phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần quan trọng tạo bước chuyển biến tiến bộ trên tất cả các mặt công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của Lữ đoàn trong giai đoạn mới, nổi bật là đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên biển, Lữ đoàn đã tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ luôn có nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết tâm; sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển, đảo.  Theo đó, Lữ đoàn đã thực hiện đột phá đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng” xây dựng bộ cẩm nang bảo đảm nội dung giáo dục ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; giảm lý thuyết, tăng thực hành, thống nhất nhận thức và hướng dẫn hành động. Đồng thời, chú trọng quán triệt để bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các quan điểm, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết TW 8, Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 36, Hội nghị TW8, khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nhiệm vụ của Lữ đoàn. Thường xuyên phổ biến tình hình, giáo dục định hướng cho bộ đội nhận thức đúng về tình hình thế giới, khu vực, nhất là những diễn biến mới trên khu vực biển, đảo; làm rõ âm mưu, thủ đoạn của “Nước ngoài”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cũng như quan điểm, chủ trương giải quyết các tranh chấp trên biển của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, làm cho bộ đội nhận thức sâu sắc về đối tượng, đối tác, về nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân, đề cao cảnh giác, xử lý đúng các tình huống trên biển.

CBCS Lữ đoàn 162 huấn luyện lưới lửa phòng không tiêu diệt mục tiêu trong thực hành bắn đạn thật trên biển năm 2021.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã trực tiếp khơi dậy trong cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, coi trọng huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, năng lực khai thác, làm chủ các loại vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, khí tài mới, hiện đại; chất lượng huấn luyện kỹ, chiến thuật gắn với diễn tập hiệp đồng các phương án chiến đấu, xử lý các tình huống trên biển; kết hợp huấn luyện với hội thi, hội thao của các cấp, các ngành không ngừng được nâng lên.  Do vậy cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn vừa giỏi tác chiến độc lập, vừa thành thạo tác chiến trong đội hình Quân binh chủng. Thực tiễn qua các cuộc diễn tập, bắn đạn thật đều đạt khá giỏi. Đặc biệt từ ngày 23 đến 27/8/2021 Biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo, 016-Quang Trung đã đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army games 21 tại Liên bang Nga, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp thứ hai giành huy chương bạc, sau đội chủ nhà đội tuyển Hải quân Liên bang Nga, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành hàng hải, tàu 016, được Ban tổ chức trao giải trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất. Kết quả đó thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, khả năng làm chủ VKTBKT, khả năng chỉ huy hiệp đồng và sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn và của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Cùng với công tác huấn luyện, phong trào Thi đua quyết thắng đã tập trung nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Toàn Lữ đoàn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ; Tham gia nhiều cuộc diễn tập Chỉ huy cơ quan trên bản đồ, diễn tập hiệp đồng, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật; thực hiện tốt nhiệm vụ trực chốt, bảo vệ chủ quyền tại Quần đảo Trường Sa.

Sỹ quan trẻ Lữ đoàn 162 trao đổi nghiên cứu tài liệu.

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, động viên ý chí tự lực tự cường, lao động sáng tạo của CBCS toàn Lữ đoàn. Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Lữ đoàn  đã triển khai  nhiều cách làm hay, sáng tạo, chủ động đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, nâng cao quan điểm, thái độ phục vụ, tích cực tăng gia, chăn nuôi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động tạo nguồn cung, khai thác tại chỗ, duy trì cơ cấu bữa ăn hợp lý, giữ vững chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phong trào xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt được duy trì thường xuyên, tạo hiệu ứng tốt nâng cao chất lượng quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, ngân sách.

Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và hai khâu đột phá: “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật” đã giúp nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), nhất là VKTBKT mới, hiện đại không ngừng được nâng lên. Phát huy tốt nội lực bảo quản, kiểm sửa tàu thuyền, xe máy, vũ khí trang bị kỹ thuật, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Vùng. Nhiều mô hình, sáng kiến được nghiên cứu, ứng dụng đưa vào phục vụ công tác huấn luyện, nâng cao tuổi thọ của VKTB. Tiêu biểu là “phần mềm mô phỏng quy trình bảo dưỡng kỹ thuật bệ pháo AK-176-M trên tàu 12418” đạt giải A, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh.

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần thúc đẩy CBCS toàn Lữ đoàn thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, thực hiện tốt Phong trào thi đua đặc biệt “chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch Covid 19”, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”. Lữ đoàn đã thường xuyên chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc chấp hành các quy định khai thác hải sản đúng theo thông lệ quốc tế; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Lữ đoàn 162 đón nhận cờ Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2020 của Bộ Quốc phòng.

Phong trào thi đua Quyết thắng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Lữ đoàn không ngừng được nâng cao, nguyên tắc lãnh đạo luôn được giữ vững. Các tổ chức đảng tích cực triển khai thực hiện mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; thực sự là gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, cán bộ chiến sỹ toàn Lữ đoàn 162 đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy mọi tổ chức, cá nhân phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 Lữ đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì vì đã có thành tích trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Trung tá Bùi Xuân Bình

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.