Home Biển quê hương Biển đảo Kỹ năng, phương pháp công tác của cán bộ chính trị ở...

Kỹ năng, phương pháp công tác của cán bộ chính trị ở đơn vị tàu chiến đấu

1763
0

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; trong đó, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Thời gian qua, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), một trong những nét nổi bật đó là việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn Lữ đoàn. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Trung tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 162.

Phóng viên: Thưa Trung tá Bùi Xuân Bình, là đơn vị tàu mặt nước chiến đấu hiện đại, tinh nhuệ của lực lượng Hải quân hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoạt động CTĐ, CTCT được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 162 quan tâm như thế nào?

Trung tá Bùi Xuân Bình: Trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn là “linh hồn, mạch sống”, là vấn đề quyết định bản chất, phương hướng chính trị, sự trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng của các đơn vị trong quân đội. Nhận thức sâu sắc về vấn đề này nên trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của Lữ đoàn 162 luôn gắn liền với việc không ngừng củng cố và tăng cường công tác đảng, công tác chính trị. Hiện nay, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn chúng tôi tiếp tục nhất quán phương châm là làm cho công tác đảng, công tác chính trị luôn bám sát thực tế huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy mẫu mực, thâm nhập sâu vào từng tổ chức, lực lượng, trong từng nhiệm vụ, và mọi hoạt động của bộ đội, đảm bảo ở đâu có bộ đội là ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thường xuyên đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị trong tình hình mới, góp phần nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần, bảo đảm trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu dũng cảm, thiện chiến, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phóng viên: Thưa Trung tá Bùi Xuân Bình, đội ngũ cán bộ chính trị có vai trò, tầm ảnh hưởng to lớn như thế nào trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở Lữ đoàn 162 hiện nay?

Trung tá Bùi Xuân Bình:Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn, nhưng lực lượng nòng cốt, trực tiếp là đội ngũ cán bộ chính trị và cơ quan chính trị. Đây là đội ngũ có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; tạo nên yếu tố cơ sở, nền tảng để đơn vị quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Biên đội Tàu 015,016 Lữ đoàn 162 chào tàu chỉ huy theo điều lệnh Tàu HQNDVN.

Hiện nay, đánh giá tổng quát, đội ngũ cán bộ chính trị của Lữ đoàn chúng tôi cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; được đào tạo bài bản qua trường lớp, có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; trình độ, năng lực thực tiễn đáp ứng được yêu cầu xây dựng Lữ đoàn về chính trị, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cơ bản, đội ngũ cán bộ chính trị ở Lữ đoàn vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế, nhất là về kỹ năng, phương pháp công tác, dẫn đến một số nội dung hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có lúc, có nơi tiến hành còn lúng túng, khô khan, kém hấp dẫn, thiếu tính thuyết phục và hiệu quả.

Phóng viên: Bên cạnh tiêu chuẩn chung của toàn đội ngũ cán bộ trong đơn vị, người cán bộ chính trị cần có thêm yếu tố quan trọng nào thưa đồng chí?

Trung tá Bùi Xuân Bình: Công tác đảng, công tác chính trị ở cấp Lữ đoàn là nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động. Trình độ, kiến thức được đào tạo thông qua trường lớp là tiền đề quan trọng của người cán bộ chính trị; nhưng chính kỹ năng vận dụng, phương pháp tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị mới là yếu tố cần thiết giúp mỗi đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao.

Hội nghị trao đổi kỹ năng,phương pháp công tác cán bộ chính trị Lữ đoàn 162.

Kỹ năng, phương pháp công tác của cán bộ chính trị rất phong phú, đa dạng và mang đấu ấn chủ quan của mỗi đồng chí; có thể đơn cử chỉ riêng nội dung hoạt động giáo dục chính trị ở đơn vị đã bao gồm cả một hệ thống các kỹ năng cần có, gồm: Kỹ năng nắm và biết lựa chọn, xác định nội dung bài giảng, buổi thông báo chính trị, ngày chính trị và văn hoá – tinh thần; kỹ năng sư phạm; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ; kỹ năng phối hợp linh hoạt, có hiệu quả các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị; kỹ năng gia công tài liệu, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin; kỹ năng thuyết phục, vận động cán bộ, chiến sĩ bằng gương sáng của các hạt nhân tiên tiến trong đơn vị, hay của chính bản thân mình, việc nói đi đôi với làm; kỹ năng tập hợp, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ hành động; chuyển hoá nhận thức chính trị thành kết quả tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện trong thực tiễn công tác… Theo đó, ở tất cả các mặt công tác và mỗi nội dung chuyên ngành công tác đảng, công tác chính trị đều cần có những kỹ năng, phương pháp tiến hành vừa độc lập, vừa có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau tạo nên độ vững chắc về “tay nghề” và uy tín của người cán bộ chính trị trong đơn vị.

Phóng viên: Được biết, trong thời gian qua, đơn vị đã có nhiều giải pháp đột phá trong bồi bưỡng, nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác đối với đội ngũ cán bộ chính trị, đề nghị đồng chí chia sẻ sâu hơn về nội dung này, thưa Trung tá Bùi Xuân Bình?

Trung tá Bùi Xuân Bình: Trước thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị ngày càng phát triển, đòi hỏi cán bộ chính trị càng phải nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác, đây vừa là yêu cầu, vừa là thách thức gay gắt đặt ra đối với toàn thể đội ngũ cán bộ chính trị; Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn chúng tôi coi đây là một trong những tiền đề quan trọng, mang tính đột phá, nhằm trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị. Để giải quyết được vấn đề này, chúng tôi đã tập trung triển khai đồng bộ một số giải pháp cụ thể đó là:

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn coi trọng việc tiến hành chặt chẽ quy trình xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, chú trọng yếu tố đức, tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ, vị thế và trọng trách của từng đồng chí cán bộ chính trị trong trong đơn vị. Giao cơ quan chính trị triển khai tiêu chuẩn hóa các chức danh đối với cán bộ chính trị; trong đó lấy tiêu chí về kỹ năng, phương pháp công tác làm một thước đo để nhận xét, đánh giá, sử dụng, lựa chọn nguồn quy hoạch, phát triển.

Tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chính trị theo phương châm “động” và “mở”; bố trí hợp lý giữa các độ tuổi, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, cán bộ qua trải nghiệm thực tiễn với cán bộ trẻ; bảo đảm sự hỗ trợ lẫn nhau và tạo được sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ; đồng thời luân chuyển thay phiên giữa các ngành trong cơ quan chính trị, giữa cơ quan chính trị với các tàu trong Lữ đoàn.

Định kỳ tổ chức các hội nghị trao đổi, bồi dưỡng kinh nghiệm, tập huấn kỹ năng, phương pháp tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; trọng tâm là kỹ năng tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác cán bộ; công tác bảo vệ; công tác dân vận, chính sách; công tác quần chúng, thanh niên… trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực; trong hoạt động đối ngoại quốc phòng; trong phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí trang bị; trong tăng gia, sản xuất, xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị…

Tăng cường tổ chức các hội thi, hội thao, thông qua đó quán triệt, định hướng, khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ chính trị tích cực tự học, tự rèn, ra sức trải nghiệm thật nhiều trong thực tiễn để hoàn thiện phẩm chất, năng lực, kỹ năng và phương pháp công tác.

Xuất phát từ chính đặc thù hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Lữ đoàn trong tình hình mới, nên việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ chính trị thực sự trưởng thành toàn diện, đa năng, từng người và cả đội ngũ được chúng tôi coi là cơ sở, nền tảng vững chắc để Lữ đoàn 162 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, luôn xứng đáng là những “pháo đài thép”, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Trung tá Bùi Xuân Bình!

Lan Phương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.