Home Khoa học - công nghệ Kinh nghiệm tạo nguồn cán bộ chính trị ở lữ đoàn tàu...

Kinh nghiệm tạo nguồn cán bộ chính trị ở lữ đoàn tàu chiến đấu 162 vùng 4 Hải quân

1583
0

Quán triệt sâu sắc và toàn diện các quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng về xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, Lữ đoàn 162 đã xây dựng thế hệ đội ngũ cán bộ chính trị vừa “hồng” vừa “chuyên”, xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quá trình đó để lại nhiều kinh nghiệm quý trong tạo nguồn cán bộ chính trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên với phương châm “người trước súng sau”, “chính trị trọng hơn quân sự”. Tại Hội nghị Chính trị viên toàn quốc lần thứ hai ở Chiến khu Việt Bắc năm 1948. Người khẳng định sự cần thiết phải có đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội và đặc biệt nhấn mạnh: “Tư cách của chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt, thì bộ đội ấy tốt. Người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ, thì bộ đội ấy không tốt”[1]. Bác còn chỉ rõ: “Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn”[2].

Lữ đoàn 162 được xác định là binh đoàn chiến thuật hoạt động độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ: Tiến công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, dưới mặt nước trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cùng các lực lượng tàu Vùng 4 tham gia bảo vệ chủ quyền Vùng biển được phân công phụ trách. Đồng thời làm lực lượng cơ động chiến đấu theo nhiệm vụ của Quân chủng. Đảng ủy Lữ đoàn 162 nhận thức sâu sắc: Đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ chính trị nói riêng là lực lượng nòng cốt, nhân tố có vai trò quyết định trong việc làm chủ vũ khí trang bị kĩ thuật, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sỹ dám đánh, biết đánh và quyết đánh, quyết thắng khi có tình huống xảy ra hoặc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đảng ủy Lữ đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc những chủ trương, quy định, quy chế của Trung ương, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết 109-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, ngày 11/02/2019, về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các nghị quyết, quy chế, quyết định của Quân chủng, Vùng về tạo nguồn cán bộ và cụ thể hóa thành các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn không ngừng được nâng cao: 100% đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, trong đó, sĩ quan cấp phân đội là 85,62%, cấp trung, sư đoàn là 14,38%; đội ngũ cán bộ có trình độ đại học đạt 91,18%, đào tạo ở nước ngoài là 12,09%; trình độ thạc sỹ 8,17%; trình độ tiến sỹ 0,65%; số cán bộ hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 98%, trong đó hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 89,7%[3]. Đối với đội ngũ cán bộ chính trị, từ năm 2015 đến năm 2020, có 20 đồng chí được tạo nguồn và đào tạo chuyển loại chính trị; 14 đồng chí được đào tạo chính ủy trung, sư đoàn.

Trong những năm qua, nhờ chủ động trong công tác tạo nguồn, Lữ đoàn luôn có đội ngũ cán bộ chính ổn định và vững mạnh, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, nhằm xây dựng, phát huy sức mạnh nhân tố con người, nhân tố chính trị tinh thần các cơ quan, đơn vị, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, khả năng phân tích, xử lý tốt các tình huống; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của tập thể, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, yêu mến, mà thành quả cụ thể là Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, Lữ đoàn được tặng thưởng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Trung (Lữ) đoàn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”, cơ quan chính trị tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng… Từ thực tiễn tạo nguồn cán bộ chính trị của Lữ đoàn, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, xây dựng kế hoạch tạo nguồn cán bộ chính trị khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Xây dựng kế hoạch tạo nguồn cán bộ chính trị là một trong những nội dung chủ yếu, là vấn đề có tính quyết định, giúp cho quá trình tạo nguồn cán bộ chính trị của có sự phát triển ổn định theo định hướng, mục tiêu rõ ràng. Công tác xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ chính trị chỉ có thể tiến hành hiệu quả khi gắn với một kế hoạch dài hạn, điều đó chẳng những đảm bảo cho đội ngũ cán bộ chính trị có sự ổn định, kế thừa liên tục, tránh sự hụt hẫng hoặc dư thừa cán bộ.

Thực tế, Lữ đoàn đã luôn quan tâm và có kế hoạch tạo nguồn cán bộ chính trị khoa học. Công tác tạo nguồn cán bộ chính trị luôn đặt dứới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy, cấp ủy các cấp; nắm vững mục đích và có nhận thức đầy đủ, thống nhất về công tác tạo nguồn cán bộ chính trị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giới thiệu tạo nguồn. Kế hoạch tạo nguồn nêu rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, tiêu chí, yêu cầu về độ tuổi, số lượng tạo nguồn và các giải pháp thực hiện.

Đối tượng tạo nguồn cán bộ chính trị là cán bộ đang công tác tại Lữ đoàn. Cán bộ được đưa vào kế hoạch tạo nguồn phải đáp ứng tốt các tiêu chí về lập trường tư tưởng; về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống; về ý thức tổ chức kỷ luật; về năng lực thực tiễn, thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác, tính chủ động, sáng tạo, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, khả năng đoàn kết, tập hợp, năng lực điều hành và tổ chức thực hiện; về uy tín, thế hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm và kết qua kiểm tra đánh giá chức trách cán bộ với yêu cầu giỏi về quân sự, chính trị; về sức khỏe và triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

Hai là, tạo nguồn cán bộ chính trị trên cơ sở đánh giá cán bộ hàng năm theo tiêu chuẩn chức danh.

Tạo nguồn cán bộ chính trị nhất định phải trên cơ sở đánh giá cán bộ, chỉ có như vậy, tạo nguồn cán bộ mới có thể đào tạo ra những cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bởi vì đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ quy trình công tác cán bộ, là căn cứ để tạo nguồn, quy hoạch, muốn tạo nguồn cán bộ, trước hết phải đánh giá được cán bộ. Vấn đề đặt ra là đánh giá như thế nào để đúng và trúng? Dựa vào tiêu chí nào? Và tiến hành như thế nào?

Thực tế ở Lữ đoàn chỉ ra rằng, trong khi xem xét, đánh giá cán bộ, phải hết sức thận trọng, công tâm, khách quan, tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình. Khi đánh giá phải theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần bám sát và căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh cán bộ đã được cụ thể hóa theo từng cấp ở Lữ đoàn tàu chiến đấu để đánh giá. Cốt lõi nhất là phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của từng người trên cương vi thực tế, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, của tàu và mức độ tín nhiệm đã được “số hóa” để xem xét, đánh giá và kết luận, lấy đó làm căn cứ tạo nguồn cán bộ.

Ba là, tạo nguồn cán bộ thông qua hoạt động thực tiễn gắn với chức danh.

Cán bộ là “đầu óc”, là “những người đặt kế hoạch và điều khiển đánh trận”[4], cho nên phải giỏi điều hành, hoạt động. Thực tiễn ở Lữ đoàn cho thấy, việc tạo nguồn cán bộ dù có khoa học đến mấy cũng chỉ là dự định ban đầu. Để tạo nguồn trở thành hiện thực, cần phải đưa cán bộ vào hoạt động thực tiễn, thông qua hoạt động thực tiễn để kiểm tra, bồi dưỡng, từ đó tạo nguồn cán bộ.

 Trong thời gian qua, Lữ đoàn đã tạo được nguồn cán bộ dồi dào có đủ những tiêu chuẩn cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nguồn cán bộ cho cấp trên. Vấn đề đặt ra là: tạo nguồn cán bộ gắn với chức danh và thực tế đơn vị như thế nào? Thực tế chỉ ra, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, lãnh đạo chỉ huy bồi dưỡng cho đơn vị, thuyền trưởng, chính trị viên bồi dưỡng cho càn bộ tàu mình là cách làm hiệu quả. Phương pháp Lữ đoàn sử dụng là gắn cán bộ với chức danh tạo nguồn. Cán bộ dự định chuyển loại chính trị, có thể đưa lên các cơ quan để học tập, rèn luyện, thử thách với các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Sau khi học xong chuyển loại chính trị, có thể điều động về vị trí chính trị viên, chính trị viên phó các tàu hoặc trợ lý cơ quan chính trị, để tiếp tục học tập, rèn luyện và thử thách, trên cơ sở đó, tạo nguồn để tiếp tục đào tạo cán bộ trung, sư đoàn và tương đương. Nội dung bồi dưỡng cần toàn diện, bao gồm cả kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn, kiến thức chuyên ngành và liên ngành. Cùng với đó, cần phải làm tốt công tác liên kết với các nhà trường để đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh và thực tế đơn vị đạt hiệu quả cao.

Bốn là, tạo nguồn cán bộ chính trị gắn liền với công tác quy hoạch, sử dụng.

Công tác quy hoạch, sử dụng là mắt xích quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tất cả các khâu của công tác cán bộ, là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảm đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. 

Thực tiễn ở Lữ đoàn chứng minh: Muốn tạo nguồn cán bộ chính trị vững chắc, ổn định thì cấp ủy các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng. Đây vừa là vấn đề khoa học, vừa là nghệ thuật, tạo nên sự vững mạnh của cả đội ngũ cán bộ, bảo đảm được sự kế thừa, chuyển tiếp liên tục, tránh được sự hẫng hụt hoặc ùn tắc. Để tạo nguồn cán bộ chính trị vững chắc, ổn định, có tầm nhìn xa, cấp ủy, chỉ huy căn cứ vào nhiệm vụ chính trị xây dựng quy hoạch cán bộ toàn diện, cần tích cực, chủ động tuyển chọn, tạo nguồn tại chỗ.

Thiếu tá Bùi Xuân Bình
Chính ủy Lữ đoàn 162 – Vùng 4 Hải quân

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2009, tr.392.
[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.392.
[3] Báo cáo Về số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn 162 năm 2020.
[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.320.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.