Home Biển quê hương Người lính Huấn luyện thực chất, rèn luyện nghiêm túc, thi đua quyết thắng

Huấn luyện thực chất, rèn luyện nghiêm túc, thi đua quyết thắng

350
0

Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 nhận nhiệm vụ hiệp đồng, tuyển chọn, tiếp nhận và huấn luyện hơn 1000 chiến sỹ mới trên địa bàn 9 tỉnh. Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã đảm bảo tư tưởng tốt, xác định nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 huấn luyện chiến sĩ mới.

Ổn định tổ chức, huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vũ Văn Hiền – Chỉ huy trưởng Trung tâm cho biết: “Năm 2022, các đơn vị trong toàn Trung tâm tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Kết thúc tháng huấn luyện chiến sĩ mới trong đơn vị cho thấy đã có sự đổi mới, chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp về tư duy nhận thức nhiệm vụ huấn luyện; công tác chỉ đạo, quản lý điều hành; nội dung, phương pháp và bảo đảm huấn luyện…”.

Để làm tốt công tác chuẩn bị và tiếp nhận chiến sĩ mới về đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, tổ chức giao nhiệm vụ và triển khai tập huấn cho cán bộ cơ quan, đơn vị về công tác tuyển quân năm 2022. Ban hành xây dựng kế hoạch tập huấn và ra quyết định thành lập lớp tập huấn phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022 trên bốn mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Qua tập huấn đã thống nhất được các nội dung trong soạn thảo giáo án, phương pháp thông qua giáo án huấn luyện, phương pháp duy trì Trung đội, Tiểu đội luyện tập, thống nhất tư thế động tác bắn, đánh, ném; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong Huấn luyện chiến sĩ mới. Trước khi bước vào huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022 đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng bổ sung cho cán bộ mới tăng cường về đơn vị để đảm bảo thống nhất trong huấn luyện.

Đại tá Hoa Văn Cố – Chính ủy Trung tâm cho biết: “Xác định công tác bồi dưỡng cán bộ rất quan trọng là khâu then chốt, do đó đơn vị đã tổ chức chặt chẽ việc tập huấn cho số cán bộ tham gia huấn luyện, chú trọng, tập trung vào nâng cao năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy, phương pháp huấn luyện, nắm bắt tình hình tư tưởng của bộ đội, quan tâm chú trọng động tác mẫu và phương pháp tổ chức ôn luyện, bảo đảm chuẩn xác, khoa học, phù hợp với đối tượng chiến sĩ mới. Đơn vị cũng đã khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu của những năm trước…”.

Huấn luyện chiến sĩ mới năm nay, Trung tâm còn gặp một số khó khăn như: Thao trường huấn luyện chưa được xây dựng cơ bản, đặc biệt là thao trường huấn luyện Chiến thuật. Cán bộ Trung đội đa số mới tốt nghiệp ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện chiến sĩ mới. Hệ thống doanh trại của đơn vị không đồng bộ, điển hình có doanh trại của Tiểu đoàn 453, Tiểu đoàn 457 đã xuống cấp.

Một trong những kinh nghiệm được đơn vị rút ra là công tác huấn luyện, khắc phục những khó khăn nêu trên, tổ chức huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, cụ thể, tỉ mỉ ngay từ những ngày đầu, gắn với tổ chức tốt việc rút kinh nghiệm trong từng buổi học, giờ tập. Việc rút kinh nghiệm huấn luyện không chỉ thực hiện ở từng phân đội trên bãi tập mà cán bộ Trung tâm cũng thường xuyên đến dự, kiểm tra, rút kinh nghiệm, động viên nắm bắt tình hình tư tưởng trong từng buổi học, giờ học với cán bộ, chiến sĩ. Sự sâu sát của cấp trên đã khắc phục được hiện tượng cán bộ phân đội thiếu bám nắm bộ đội, đánh giá không chính xác kết quả học tập, rèn luyện của từng tập thể, từng chiến sĩ. Thực hiện phần việc này cũng giúp chỉ huy đơn vị nắm chắc tâm tư của bộ đội, kịp thời có biện pháp giáo dục, quản lý phù hợp đối với những trường hợp đặc biệt.

Thực tế công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại các đơn vị cho thấy, các đơn vị đều kết hợp chặt chẽ giữa nắm bắt tình hình tư tưởng với huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, kết hợp việc giảng dạy lý thuyết với thực hành động tác mẫu; sử dụng mô hình học cụ, tranh vẽ để minh họa khi phân tích nội dung giúp cho bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ, nắm được bản chất của bài học. “Chúng tôi luôn chú trọng các bước luyện tập, sửa tập ở cấp tiểu đội, trung đội. Tăng cường kiểm tra, nắm chắc kỹ năng thực hành của từng người. Các trường hợp chưa nắm chắc nội dung, chưa thuần thục động tác thì phải có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung…”. Thiếu tá Phạm Văn Bảo – Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 453 nêu kinh nghiệm.

Nhiều biện pháp nắm tình hình tư tưởng 

Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy, công tác quản lý huấn luyện chiến sĩ mới tại các đơn vị có nhiều biện pháp sáng tạo. Các đơn vị đều tăng cường bồi dưỡng về công tác nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp tiểu đội, trung đội, thực hiện tốt “4 cùng” với bộ đội (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng chia sẻ). Sự quan tâm tới từng chiến sĩ của đội ngũ cán bộ tạo mối đoàn kết, thân tình, giúp chiến sĩ mới yêu mến đơn vị, bớt đi cảm giác nhớ nhà, người thân, càng thêm gắn bó, xây dựng đơn vị.

Để quản lý tốt bộ đội, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên, kịp thời ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022; phân công gắn trách nhiệm cụ thể cho từng Đảng viên nhất là cán bộ chủ trì, chỉ huy đơn vị. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022 chặt chẽ, kịp thời. Các đơn vị đã chủ động chuẩn bị nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022 sát với tình hình, nhiệm vụ. Đơn vị đã làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên các cấp nhất là các chi bộ khuyết Bí thue Chi bộ. Thành lập khung cán bộ, lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm về các địa phương; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, cơ quan Quân sự địa phương tuyển đúng, đủ chiến sĩ mới, bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

Đơn vị đã có nhiều cách làm cụ thể trong việc nắm, quản lý tư tưởng chiến sĩ mới. Trong đó đã chủ động bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội trong việc quản lý, nắm tình hình tư tưởng chiến sĩ mới, chống biểu hiện “khoán trắng” cho cán bộ chính trị. Ngay từ ngày đầu tiếp nhận, cùng với việc lấy lý lịch trích ngang, đội ngũ cán bộ ở đơn vị trực tiếp đối thoại với chiến sĩ mới để chiến sĩ mới chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng trong thực hiện các nhiệm vụ… Ngoài việc đăng ký sổ trích ngang theo quy định, mỗi cán bộ khung từ cán bộ tiểu đội đến đại đội đều có sổ tay cá nhân để đăng ký, ghi chép những đặc điểm, hoàn cảnh riêng của từng chiến sĩ mới.

Bên cạnh việc quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, việc tổ chức tốt các phong trào thi đua sẽ tạo động lực, thôi thúc chiến sĩ mới khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đơn vị hướng dẫn các nội dung thi đua trong huấn luyện chiến sĩ mới; làm tốt công tác chuẩn bị vật chất phục vụ công tác tuyên truyền cổ động cho nhiệm vụ huấn luyện.

Giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới là bước khởi đầu mang tính căn bản, hình thành kỹ năng quân sự, phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh của từng quân nhân. Theo đánh giá của Trung tâm huấn luyện, trong tháng đầu huấn luyện các đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, bảo đảm cho các chiến sĩ mới có trình độ nhận thức nhất định về thực hiện nhiệm vụ. Đó là cơ sở để các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện ở giai đoạn tiếp theo.

Đại úy Vũ Đình Triền – Chính trị viên Tiểu đoàn 453 Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.