Home Tin nóng Các giải pháp xây dựng quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh...

Các giải pháp xây dựng quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo

3792
0

Với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thường xuyên nắm chắc tình hình trên các vùng biển trọng điểm, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ được chủ quyền và các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh tế biển, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước. Để hoàn thành trọng trách được giao trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Quân chủng Hải quân tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trong đó tập trung giải quyết tốt 3 yếu tố cốt lõi: Con người; tổ chức, biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân

Phóng viên: Thưa Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII đã xác định xây dựng Quân chủng Hải quân đến năm 2025 cơ bản hiện đại. Xin đồng chí cho biết những giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu này là gì?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng:Trước hết phải khẳng định, xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại là thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đại hội Quân chủng nhiệm kỳ này xác định đến năm 2025 Quân chủng cơ bản hiện đại là thể hiện mục tiêu rõ ràng, quyết tâm chính trị lớn, khát vọngcủa toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

 Kế thừa bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện chủ trương trên, trong giai đoạn mới, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng xác định các giải pháp dựa trên 3 yếu tố cơ bản: Con người – Tổ chức biên chế – Vũ khí trang bị. Cụ thể là:

Về xây dựng con người: Quân chủng xác định đây là điểm cốt lõi mang tính quyết định để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đại. Chúng tôi tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Hải quân (nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật) có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, yêu biển, đảo, con tàu và gắn bó với đơn vị. Có tư duy đổi mới, sáng tạo; có trình độ, trí tuệ, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ tốt; Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phong cách làm việc khoa học. Thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ, vũ khí kỹ thuật hiện đại, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ. Nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ; đối tác, đối tượng; đặc biệt là quan điểm của Đảng về giải quyết vấn đề trên biển. Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Về tổ chức biên chế: Thực hiện chủ trương tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, Hải quân nhân dân Việt Nam đẩy mạnh phát triển lực lượng, hình thành 5 vùng trải dọc chiều dài đất nước, xây dựng Quân chủng “tinh, gọn, mạnh,” có đủ thành phần binh chủng, đó là: Lực lượng tàu mặt nước; lực lượng Tàu ngầm; lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ; lực lượng Không quân Hải quân; lực lượng Hải quân đánh bộ, Đặc công nước. Nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại được bổ sung, đưa vào khai thác hiệu quả, tạo đột phá về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn quân chủng.

Về Vũ khí trang bị: Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tiếp tục đầu tư VKTBKT hiện đại; nhất là các vũ khí trang bị thông minh, có độ chính xác cao, hỏa lực mạnh…nhằm đáp ứng khả năng nắm, quản lý, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phát huy mọi nguồn lực; nêu cao tinh thần tự chủ, sáng tạo để vừa nghiên cứu, cải tiến VKTBKT cũ, vừa nghiên cứu, chế tạo các VKTBKT mới, đặc chủng (nội địa hóa); bảo đảm tính đồng bộ, hệ số kỹ thuật chiến đấu và nhiệm vụ, cách đánh của Hải quân. Tiếp tục huấn luyện làm chủ và làm chủ vững chắc các VKTBKT được biên chế; nhanh chóng đưa vào đội hình chiến đấu của Quân chủng những VKTBKT mới, hiện đại.

Huấn luyện bắn đối không trên Tàu 251, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân

Phóng viên: Trước tình hình trên biển có nhiều diễn biễn phức tạp, khó lường. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, phương hướng lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 là gì thưa Trung tướng Nguyễn Văn Bổng?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Đảng ủy Quân chủng Hải quân xác định: Trước hết là phải tăng cường xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong đó thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng; coi trọng bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới; tình hình mới.Thực hiện tốt nội dung xây dựng văn hoá trong chính trị, kết hợp giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật với tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng.

Thứ hai, chúng tôi tiếp tục xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng vững mạnh về tổ chức; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu. Tập trung xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên gắn với cán bộ chủ trì và xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị chủ trì các cấp thật sự tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm cao, uy tín, nói đi đôi với làm. Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, rà soát và sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thứ ba, chúng tôi nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ trì trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện NQTW4/khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Chủ động phát hiện, kiểm tra và đấu tranh, ngăn chặn phòng ngừa những hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm.

Cuối cùng là tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác khoa học, hiệu quả. Thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm cá nhân theo phương châm “trên làm gưong mẫu mực, dưới tích cực làm theo ”.          

Phóng viên: Quyết tâm chính trị của những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam cho một nhiệm kỳ mới là gì, thưa Trung tướng Nguyễn Văn Bổng?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, ngày hội lớn của Quân chủng Hải quân. Trong suốt chặng đường hơn 65 xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Hải quân, Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng; Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển; Bờ biển của ta dài và tươi đẹp; ta phải biết giữ gìn lấy nó“. Đặc biệt, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại đã và đang đặt ra những yêu cầu mới hết sức nặng nề và khẩn trương. Bên cạnh đó, tình hình trên biển dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường, thậm chí căng thẳng và phức tạp…

Tuy nhiên, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào,mỗi cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đều xác định phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm tốt.

Đặc biệt là sẵn sàng nhận nhiệm vụ; sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Văn Bổng!

Thu Lan – Hà Phương/VOV1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.